Presa

Raportul Auditorului privind machetele incluse in Raportul de Solvabilitate si Situatia Financiara la 31.12.2016


Situatii financiare la 31.12.2015 intocmite in conformitate cu Norma nr.19 din 2015


Raport anual 2015 Conform Ordinului Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) nr. 113119 din 2006


Suspendare aplicare sanctiune


Raport anual 2014: Conform Ordinului Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor(CSA)nr.113119/2006


Assinews.it


Intermedia


Tuttointermediari


Raport anual 2013: Conform Ordinului Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor(CSA)nr.113119/2006


Raport anual 2012: Conform Ordinului Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor(CSA)nr.113119/2006


Denumirea si forma juridica a emitentului:
SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE LIG INSURANCE S.A.

Sediul social :București, Str. Andrei Mureșanu, Nr. 14, Sector 1
Telefon +4021 230 10 97 ;Fax: +4021 230 10 98,
E-mail: office@liginsurance.ro; Website: www.liginsurance.ro

Informatii generale
Numar de inregistrare la registrul comertului: J40/21751/1992
Cod unic de inregistrare: 2626923
Capitalul social subscris si varsat: 31.256.000 lei

* Daca aveti probleme cu descarcarea raportului, va rugam sa instalati varianta ADOBE 9.3.0 de aici.